Thumbum thuralum

Author: C.V Sriraman

70.00 63.00 10%
Item Code: 1154
Availability In Stock

മൻനക്ഷ­ത്ര­ദീ­പ്തി­യുള്ള ഒരു കാല­ഘ­ട്ടത്തെ സ്മൃതി­യുടെ തിര­ശ്ശീ­ല­യി­ലേക്ക് പുന­രാ­ന­യി­ക്കു­ക­യാ­ണ്, ഋജുവും ചേതോ­ഹ­ര­വു­മായ ഈ കുറി­പ്പു­ക­ളി­ലൂടെ ശ്രീരാ­മൻ. കുന്ദം­കു­ളത്തെ പച്ച­മ­നു­ഷ്യ­രേയും നാട്ടി­ട­വഴികളേയും അനാ­ദൃ­ശ­മായ തന്മ­യ­ത്വ­ത്തോടെ നോക്കി­ക്കാ­ണുന്ന ഈ ഓർമ്മ­പു­സ്തകം, ആദർശ­ദാർഢ്യ­ത്താലും സൗഹാർദ്ദ­ത്താലും ജ്വലി­ച്ചു­നിന്ന ഒരു ഭൂത­കാ­ലത്തെ അനു­സ്മ­രി­പ്പി­ക്കു­ന്നു.