Kaiyezhuthum Thalelezhuthum

Author: Kunjunni

25.00 22.00 12%
Item Code: 1788
Availability Out of Stock

കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷുടെ ആലോചനാമൃതങ്ങളായ നർമലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. മാഷുടെതന്നെ കാർട്ടൂണുകൾ ഇതിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ‘കുഞ്ഞുണ്ണി ടച്ച്’ ഓരോ ലേഖനത്തിനും സ്വന്തം.

Out of stock